BA YÊ BÊNDERA H.D.P. Ê RABÛYE

BA YÊ BÊNDERA H.D.P. Ê RABÛYE

Waxtekî em li gundan dijin, wekî em dizanin eboriya gundiyan çandinî û xwedikirina haywana ye. Me genim, ceh, nîsk û nok diçandin, piştî ku çandiniya me digihîşte çinînê, paleyîya weya dihate kirin, me ew mahsûlên xwe bi sapên wê ve bi şal û şixran li ser pişta ker û qantiran dikişand û li bênderê kom dikir. Piştî ku ew genim, ceh, nisk an jî nok li bêderê kom dibûn, bi cercerê me gêre dikir heya ku hûrhûr dibû û piştre em dimane li hêviya ba, heya ku ba nerabûya me nikarîbû ka ya genim, nîsk, ceh an jî nokên xwe ji hevûdin veqetanda na. Ev ked û xebata me gundiyan ya bi mehan li bênderê kom dibû, li vira ya herî girîng evyabû, heya ku ba nehatibane anjî ba ne rabûbane me gundiyan nikarîbû bêndera xwe li ba bikra anjî bidêra.
Ez rewşa partiya demoqratîk a gelan H.D.P ê ji dişibênim vê rewşa gundiyan û çandiniyê, gel ê kurd û hevalbendên xwe bi salane dixebi- tin, bi dehan caran partiyên wan hatin girtin, çi astengiyên ku bê aqilê însanan danîne pêşiya wan, hatin girtin, hatin kuştin, werhasil berde- lên herî giran dan, didawîde, dinava van şert û mercên girande gel ê kurd û hevalbendên xwe keda xwe yî bi salan kişandin bênderê, kom kirin, bi cercerê gêre kirin û niha vizîna bayê wa yê, bayê wan rabûye û bi melhêban bêndera xwe didêrîn jibonî ku mahsûlên xwe jihevudin veqetînin û safî bikin ketina nava liv û tevgerekê de, evya jî hilbijar- tina 7ê Hezîran ê ye.
Projeya partiya demoqratîk a gelan H.D.P.ê projeya gel a ye û hamu gelan bi şiwazeke wekhevî û hevpar dinava xwe de dihewînî, gel ê kurd bi serok, rêber û rêvebirên xwe bahwere, jibonî vê yeke gel ê kurd bi hamu pêkhatiyên xwe ve pişgiriyê dide vê proje, lê jibonî gel ê tirk û gelen din yên ku li tirkiye dijîn em nikarin veya bibejin, çimku bi dehan sala dagirkerên tirk bi hamu tezgeh û pêkhatiyên xwe ve dijminahiya gelan di mejiyên gel ê xwe de bi cih kirine, jibonî ku saltanata xwe berdewam bikin. Wekî ku em dizanin dişert û mercên jiyanê de xirakirin pirr hesane, lê avakirin pirr zor û zahmete. Li vira erka ku dikevê ser mile partiya demoaratîk a gelan H.D.P. ê de pirr girane, H.D.P. e bi vizyoneke biratiya gelan, aşîtî û vekheviyê derke- tiye pêşberî gel, dipaşerojê de nikarê ji vê misyona xwe gavan bi paşve bavêjê, waxta ku H.D.P. van gotinên xwe di pratîkê de newênê ceh, wê hêviya wan kesên ku bahweriya xwe bi H.D.P. ê anîne hûnda bike û kesên ku dinava herênayê dene (dûdilî) ne ji ji xwe dur bixê, ev projeya ku partiya demoqratîk a gelan daniye pêşiya xwe naçê serî û bi tû awayî biser nakevê.
Wekî ku em dizanin pergala dagirker jibonî ku pêşiya partiya demoqratîk a gelan bigrê û H.D.P. di vê projeya xwe de bi sernekevê peve erîşên xwe berdewam dike, ji xeynî zordariya ku li ser gel dimeşîne, peve serî li vir û derewan dixê û van vir û derewên xwe bi pişgiriya medya xwe ve dixwazê bi gel bide qabûl kirin, evya jî dide xuyankirin ku pergala dagirker ketiye nava astengiyekê de, nizanê bê wê çawa bike. Ev projeya partiya demoqratîk a gelan ser ê hamu gelên ku dinava sînorên tirkî de dijîn tevlîhev kiriye, diserîde sempetiya Selehedîn Demirtaş, daxwazên aşîtîyê, jiyaneke hevpar, avakirina Dewleteke demoqratîk û wekheviye bandora xwe li ser gel kiriye, çimku cara yekemîne ku ev gel a laqî siyasete wisa dibe, li vira xwestaka me evya ye, dive pêşiya bi rêz Selehadîn Demirtaş û alîgirên wiya neye astengkirin û pişgiriya bi rêz Selehadîn Demirtaş bê kirin. Kurd bila veya baş bizanibin her car siyasetvanên wekî Selehadîn De- mirtaş ji nava kurdan dernakevin.