Dİ ROJÊN SERHİLDANÊ DE EVÎN

Dİ ROJÊN SERHİLDANÊ DE EVÎN

Bijara Fîlm li Fransa sala 1968 de,komek cuwane lîseya ye pêk tenê.

Di rojen serhildanê de evîn.Navê rastî Gulan e navaroke bİrastî nîşan dide.

Li Parîse di atolyekê  de bi hunerê ( sanat) û sîyasatê re mijul dibin.Çar hevalê hev yê ku bi hevdure di xwenîn, Fîlm derdora wande derbasdi bê.

Sanarîst Olîvîer Assayas ji jinaxwe û deneyîme xwe derketiye ser ve re û dema cuwanî xwe bi zimanekî mîzahi evetiye ber temaşevane. ve deme Olîvîer temaşaven hem di kenene hem jî di fikirinê,wê demê li Fransa ye çi buye bİ zimane sînemaye tenê ber çave temaşana.

 

GÎlles,bi havale xwe ye sinif,Chrîstîne,Alaîn,û Jean-Pîerre di grube çepre(solcu) cî digrin û di hunerede(sanat) dİ xwazİn zİmanekî nu derxin û jİ bo ve yeke di derkevin ser ve rîye.

Li derdora merkeze parise sanatçî ye ku hene bi wanre dİkvine tekîlîyê.

Evîndara Gîlles jİ yayına parîsê a bi nav û deg a Avangard, ji vê purtuk xane terîmeke(yeni bir kuram)  nu di nîvîse u belev dike.Hemu cuwan bi heyecane ke mezin reklame dikin afîşe li dîwaren dixin bi ve yeke pir kef xweşin.

Hemu xwendevan ji berku dewîye sale hatîye mezunîyete wan di tehlikeye ke mezîndeye,jİ ber ve yeke dibe demeke bilez de reyeke din ji xwere bibînin u çareser bikin.

 

DERHINÊR Û KARAKTARÊ SEREKE

Derhinêr Assayas hemu hunerê xwe,li karektarê Gilles barkirina.

Derhiner wê demê hemu taybetiyê xwe û jiyana xwe li Gîlles barkiriye û bi wî awayî nîşanî temaşavana daye.Zarokê zengîne di bin tesîra amerîka da dimînîn û uyuşturucu yê di vexwin,Assayas wê demê azadî,û huner çawa dibin tesîra amerîka de maye wê jî bi çavekî eşkere nîşanî tamaşevana dide.

Bilal BULUT/Rewanbêj