Klîba Alîn ya nû derket; Yekîtiya Kurdan

Klîba Alîn ya nû derket; Yekîtiya Kurdan