Mirovê Beriya Dîrokê û Çandinî

Mirovê Beriya Dîrokê û Çandinî

Pîlên jinên ji beriya dîrokê ji pîlên jinên vê serdemê yên spora bêrikkêşiyê dikin, xurttir bûye.

Ji vê jî em bi hêsanî pê derdixînin ku pirraniya karê çandiniyê bi hêz, ked û xêra jinê pêk hatiye. Alison Macintosh rêvebirê xebatê yê ji zanîngeha Cambridge ye, li ser hestiyên jinekê yên ji 5.300 sal beriya Zayînê û li ser hestiyên jinên sporvan yên ji vê serdema me ne, xebatên xwe pêk aniye û muqayese kiriye.

Ji xebata li ser hestiyên mêran yên ji beriya dîrokê hatibû dîtin, bandora çandiniyê ya li ser jiyana rojane hatibû tespît kirin. Bi hatina çandiniyê mirovê beriya dîrokê destpê çêkirina gund û waran kiriye û dest ji gerîna cih û rêyên dirêj berdaye. Em vê jî ji hestiyên qorê mirovê beriya dîrokê dibînin, lewre hestiyê qîtikê yê mirovê beriya dîrokê, beriya çandinî ji li pey hatina çandiniyê xurttir bûye.

Heya vê gavê agahiyên li ser jinê yên ji beriya dîrokê nehatibû vedîtin. Ji lêkolîna nû diyar dibe ku qorên jina ji beriya dîrokê ne ewqas xurt bûye, ji ber ku karê xwe bi pirranî bi çandiniyê, bi pîlên xwe kiriye. Hestiyê qîtikê yê jina sporvan yê ji serdema me, ji hestiyê qîtikê yê jina ji beriya dîrokê xurttir e.

Dema em pîlên jina ji serdema Tûnc/Bronzê (3000-800 b.Z.) û pîlên jina sporvan ya ji serdema me dadihînin ber hev (muqayese), dibînin ku pîlên jina ji serdema Tûncê ji pîlên jina sporvan ya ji serdema me xurttir bûye. Karê zor û zehmet û giran para jinê ketiye, barê hêrandina genim û têrkirina ajalan, sewalkarî li ser pişta jinê bûye.

Çavkanî: De Morgen