Rojnameya Azadiya Welat

Rojnameya Azadiya Welat

Azadiya Welat, Rojanameya Kurdî ku weşana xwe bi zimanê Kurdî dike û li gelik bajar û gundê Kurdistanê tête belavkirin